A+ A A-

230 | FRCF A DECIS DEZAFILIEREA MAI MULTOR CLUBURI

Reunit în şedintă, Biroul Federal al Federaţiei Române de Culturism şi Fitness a decis, prin vot unanim, dezafilierea următoarelor cluburi din cadrul FRCF,  conform art. 26 alin. 1 și 2 din statut: CS Vispo Brăila, CS Unirea Alba Iulia, ACS Avicola Buzău, CSM Reșita, ACS Sănătatea Ergolem, CSS Rădăuti Suceava, CS Fredy Club Dej, ACS Târgu Secuiesc, CS Satori Slobozia.

Totodată s-a adus în discuție și situația cluburilor CS TsuShinGen Brașov și CS Delta Class Tulcea, cărora la Adunarea Generală Ordinară, din Februarie 2016 li s-a pus în vedere să respecte toate obligațiile din statutul FRCF, votându-se în unanimitate amânarea judecării situației acestora.

"Art. 26. Excluderea unui membru afiliat intervine în urmatoarele situații:
1) neîndeplinirea timp de 1 an a obligațiilor financiare asumate față de FRCF;
2) neparticiparea la nicio competiție timp de 2 ani consecutiv;
3) imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constituită structura sportivă, dacă această imposibilitate durează mai mult de un an;
4) scopul și obiectul său de activitate a devenit ilicit sau contrar bunelor moravuri, ordinii publice și siguranței naționale;
5) scopul este altul decât cel pentru care s-a constituit sau pe care l-a declarat, fără să fi fost autorizat în mod legal;
6)încălcarea gravă și/sau repetată a statutului, regulamentelor, normelor și hotarârilor FRCF.

26.1. Pentru situațiile prevăzute la pct. 1–4 excluderea opereaza de drept. În aceste situații excluderea se constată de către Biroul Federal și va fi comunicată Adunării Generale în prima ședință a acesteia.
26.2. Pentru celelalte situații, excluderea unui membru afiliat al FRCF se realizează în temeiul hotarârii Adunării Generale, la propunerea motivață a Biroului Federal. În acest caz, hotarârea Adunarii Generale se pronunță numai cu majoritate calificată de 2/3 din voturile exprimate de delegații cu drept de vot prezenți la Adunarea Generala respectivă." - Statutul Federaţiei Române de Culturism şi Fitness.

 

 

 

INFO | ULTIMELE PUBLICATE

Sponsor Principal al FRCF

pronutrition

FORMULARE DE INSCRIERE

PUB | SPORTLIFE

Sportlife

Pub | Brenntag

Pub | Pananata

Panatta

newsletter

Parteneri

xnutrition

fitclass

redisnutritie

protan

pro nutrition

natural_plus

 

Parteneri Media
parteneriate

frcfministerul tineretului si sportuluicosranadcfpaincsinms

Adresa:
Bd. Basarabia nr. 37-39, sector 2,
Bucuresti, Romania
Orar: L-V: 9-17
Telefon/ Fax:  021.317.04.00
+40733502843
Email:  contact@frcf.ro
www.frcf.ro
Cont LEI 
RO39RNCB0082044176700001
Cont EURO 
RO17RNCB0082044176700009
deschis la BCR Unirea Bucuresti
C.I.F
4203598

Localizarea sediului Federatiei Romane de Culturism si Fitness


Vizualizaţi FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE CULTURISM ŞI FITNESS pe o hartă mai mare
FRCF | 2013